Величко Д А, Льовантовський В Ю, Роєнко А Н Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна тел: (057) 7448343, e-mail: Rk@irekharkovua Анотація – Наведено результати експериментального дослідження характеристик запізнювання сигналу многочастотного ретрансляційного вимірювача

Бунін С. Г., Корж Ю. В. НДІ Телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 03056, Київ, Україну, пр. Перемоги, 36 Тел.: (8050) 4699643; e-mail: bunin@gu.net Войтер А. П. Інститут ядерних досліджень НАН України 03680, Київ, пр. Науки, 47, Україна Тел.: (8044) 265-43-71; e-mail: voiter@kinr.kiev.ua