Гришин с В, Шараєвський Ю П Саратовський державний університет ім Н Г Чернишевського Саратов, 410012, Росія тел: (8452) 516947, e-mail: grishfam@sguru, sharaevskyyp@infosguru Анотація – У роботі на основі результатів експериментального дослідження амплітудних і фазових характеристик резонансної лінії передачі на зворотних обємних магнітостатичних хвилях у двохчастотному режимі обговорюються особливості параметричного збудження спінових хвиль в феромагнітної плівці

Головащенко Р В, Горошко Є В, Варавін А В, Плевако А С, Деркач В Н Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна тел: 8 (057) -7203-463, e-mail: derkach@irekharkovua Анотація – Розглянуто апаратно-програмний комплекс, призначений для дослідження спектральних та енергетичних характеристик резонансних систем в міліметровому […]

Молчанов В. І., Татарчук Д. Д. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Київ, Проспект Перемоги 37, 03056, Україна e-mail tatar @ phbme. ntu-kpi. kiev. ua Анотація – Проведені дослідження показали, що одним з ефективних методів вирішення задачі управління частотою резонансного пристрою може стати введення в структуру діелектричного резонатора неоднорідності з керованими характеристиками. Наявність такої […]

Богдашів А. А.1, Денисов Г. Г.1, Луковников Д. А.1, Родін Ю. В, Хіршфельд Дж.2 1 Інститут прикладної фізики РАН, вул. Ульянова, д. 46, Нижній Новгород – 603950, Росія Тел.: +7 (8312) 164736; e-mail: rodin@sandy.ru

Шевченко К. Л., Скрипник Ю. А., Горкун В. В. Київський національний університет технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, Київ – 01011, Україна Тел.: 38 (044) 2562993; e-mail: autom@i.com. і а Анотація – Розглянуто можливість конструктивної оптимізації НВЧ резонансних коаксіальних датчиків, що використовуються при контролі діелектричної проникності пластин і листових матеріалів.

Пашков В. М., Молчанов В. І., Поплавко Ю. М. Національний технічний університет України «КПІ» Проспект Перемоги, 37, Київ – 03056, Україна Тел.: +38 (044) 4548450; e-mail: poplavko @ ieee.org Анотація – Запропоновано новий спосіб термокомпенсации діелектричних резонаторів НВЧ, виготовлених з високодобротних, але нетермостабільних діелектриків з високою проникністю. Проаналізовано кордону застосовності запропонованого методу.