Бєляєв Б А, Сержантов А М, Шабанов В Ф Інститут Фізики ім Л В Киренського СО РАН Академмістечко, м Красноярськ, 660036, Росія тел: 3912-494591, e-mail: belyaev@iphkrasnru Анотація – З енергетичних співвідношень отримано коефіцієнти звязку нерегулярних резонаторів в мікрополоскової моделі одновимірного фотонного кристала У триланкову фільтрі досліджено поведінку коефіцієнтів звязку резонаторів від їх конструктивних параметрів

Бунін А В, Вишняков С В, Геворкян В М, Казанцев Ю А, Михалин С Н, Полукаров В І ГОУВПО МЕІ (ТУ) Красноказарменная 14, м Москва, 111250, Росія Тел / факс: (095) 3621222 e-mail: gvm@emcmpeiacru Анотація – Розглянуто принципи побудови та наведено результати розробки СВЧ діплексеров на основі відкритих діелектричних резонаторів, що володіють втратами в смузі […]

Завісляк І. В., Загородній В. В., Костенко В. І., Чамор Т. Г., Чевнюк Л. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка просп. Глушкова, 2/5, Київ – 03127, Україна Тел.: +38 (044) 2669237; e-mail: mailto:zav@univ.kiev.ua Рис. 1.

Бєляєв Б. А., Сержантов А. М. Інститут Фізики ім. Л. В. Киренського СО РАН Академмістечко, Красноярськ – 660036, Росія Тел.: 3912-494591, e-mail: belyaev@iph.krasn.ru Анотація – Досліджено частотно-залежні коефіцієнти зв’язку резонаторів в микрополосковой моделі надрешітки, які поблизу власних частот конструкції збігаються з відповідними коефіцієнтами, обчисленими відомими підходами. Розрахунок узгоджується з результатами вимірювань на мікрополоскових структурах.

Олександрівський А. А., Бєляєв Б. А., лексико А. А. Інститут Фізики ім. Л. В. Киренського СО РАН Академмістечко, Красноярськ – 660036, Росія Тел. :3912-494591, e-mail: belyaev@iph.krasn.ru Хахалкін В. Н., Шапотковскій Ю. В. НВП “Радій”, вул. Годинна, 28, Москва – 125057, Росія

Трубін А. А. Інститут Телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “КПІ” Київ, Україна Тел.: (38044) 4411131; e-mail: trubin@i.com.ua Анотація – Розглядається задача розсіювання електромагнітної хвилі від випромінюючої апертури на системі пов’язаних високодобротних діелектричних резонаторів (ДР), розташованих у відкритому просторі. Наводяться загальні співвідношення, необхідні для розрахунку амплітуд пов’язаних коливань, а також вирази для поля розсіювання в […]

Бєляєв Б. А., лексико А. А. Інститут Фізики ім. Л. В. Киренського СО РАН Академмістечко, Красноярськ – 660036, Росія Тел.: 3912-494591; e-mail: Belyaev@iph.krasn.ru Лексико Ан. А. Красноярський державний університет пр. Вільний, 79, Красноярськ – 660041, Росія

Різуненко В. І., Різуненко П. В. Красноярський державний технічний університет вул. Киренського, 26, Красноярськ – 660074, Росія Лексико А. А. Інститут Фізики ім. Л. В. Киренського СО РАН Академмістечко, Красноярськ – 660036, Росія Тел.: (3912) 494591, e-mail: belyaev@iph.krasn.ru

Афонін Д. Г., Малишкін А. К. Фізичний факультет МГУ ім. М. В. Ломоносова ГСП-2, Ленінські Гери, Москва – 119992, Росія Тел. (095) 939-2094, e-mail: afonin@phys.msu.su Анотація – Робота містить результати експериментальних досліджень електродинамічної системи,, що складається з двох металевих блоків пов’язаних кільцевих резонаторів. В експерименті використана автоматизована установка, розроблена для вивчення таких систем в міліметровому […]