Перший каскад фільтра виконаний на транзисторі V1, являє собою істоковий повторювач з великим вхідним та малим вихідним опорами. Сигнал з виходу повторювача поступає на входи ОУ А1: на инвентирующем через дільник напруги R7R6, а на неінвертуючий – через міст Вина, утворений конденсаторами С3, С4 і опорами каналів польових транзисторів V2, V3. Резистори R8, R9 […]

     Перший каскад фільтра виконаний на транзисторі V1, являє собою істоковий повторювач з великим вхідним і малим вихідним опорами. Сигнал з виходу повторювача поступає на входи ОП А1: на инвентирующем через дільник напруги R7R6, а на неінвертуючий – через міст Вина, утворений конденсаторами С3, С4 і опорами каналів польових транзисторів V2, V3. Резистори R8, R9 […]

National Semiconductor Рис. 32.17 Ha рис. 32.17 наведена схема фільтра, в якій добротність Q може змінюватися в діапазоні від 0,3 до 50. Частина вихідного сигналу тут подається на резистивної-му-кісткове схему (R3, C3) через другий повторювач сигналів, при цьому Q в області

Пасивний режектор для вимірювання малого коефіцієнта гармонік Едуард Семенов, м. Томськ Пропонована методика калібрування популярної програми SpectraLab дозволяє метрологічно коректно вимірювати коефіцієнт гармонік на рівні десятитисячних часток відсотка доступними засобами – звуковий картою ПК і пасивним RC-мостом.