В. Суслов Розглядається пристрій дозволяє розділити спектр звукового сигналу на три плавно змінюваних смуги і довільно сформувати амплітудно-частотну передавальну характеристику. Смуга робочих частот пристрою 20 Гц … 20 кГц. Нижню частоту розділу спектра можна змінювати в межах 150 Гц … 2 кГц, верхню частоту – в інтервалі 500 Гц … 6 кГц. Крутизну скатів смуг […]

Іноді в процесі роботи мікроконтролерного пристрою необхідно зробити випадковий вибір одного з декількох рівноцінних варіантів. Для цього зазвичай використовується програмний генератор чисел, які повторюються з дуже великим періодом. Такий числовий ряд називають псевдовипадковою послідовністю або, скорочено, ПСП.

Аналоговий частотомір зібраний на одновібраторе – мікросхемі К155АГ1 (мал. 100). Цей частотомір має чотири піддіапазони 10 … Ю0 Гц, 100 … 1000 Гц, 1 … 10 кГц, 10 … 100 кГц, але в нього можна ввести і п’ятий-до 1 МГц, додавши відповідний времязадающій конденсатор.

   

  Іноді в процесі роботи мікроконтролерного пристрою необхідно зробити випадковий вибір одного з декількох рівноцінних варіантів. Для цього використовується програмний генератор чисел, які повторюються з дуже великим періодом. Такий числовий ряд називають псевдовипадковою послідовністю або, скорочено, ПСП.

Пристрій складається з трьох з'єднаних послідовно ідентичних ланок, що відрізняються тільки частозадающімі елементами моста Вина R5C4R6R7R8C5. Номінали конденсаторів моста для відповідних смуг частот наведено в таблиці. Частоти регулювання АЧХ в межах зазначених в таблиці смуг вибирають здвоєними змінними резисторами R6R7, необхідний підйом або спад АЧХ (+-14дБ) на цих частотах встановлюють змінними резисторами R4. Вхідний опір […]

Пробник якості дистильованої води Мирослав Садляк Принцип виміру заснований на тому факті, що питома провідність золочених електродів (площею 1-2 см 2 ), Опущених у дистильовану воду, не перевищуєте, 5 … 2 мС / см 2 , У той час як аналогічний параметр у питній воді і воді для автоакумулятора не повинен перевищувати 2 … 4 […]

Пробник якості дистильованої води Мирослав Садляк Принцип виміру заснований на тому факті, що питома провідність золочених електродів (площею 1-2 см 2 ), Опущених в дистильовану воду, не перевищуєте, 5 … 2 мс / см 2 , У той час як аналогічний параметр у питній воді і воді для автоаккумуляторов не повинен перевищувати 2 … 4 […]

Рис.1. Схема підсилювача