Розглянемо найпростішу фазову діаграму з необмеженої розчинністю компонентів один в одному на прикладі системи Ge-Si (рис 41) Під терміном необмежена розчинність мається на увазі те, що компоненти Ge і Si системи необмежено розчиняються один в одному в рідкому і твердому станах і утворюють безперервний ряд твердих розчинів заміщення3

Метод рідинної епітаксії за своєю суттю нічим не відрізняється від методу вирощування обємних монокристалів з розчинів, який вже докладно розглядалося (див гл 6) Основною перевагою методу рідинної епітаксії є те, що зростання епітаксіальної плівки відбувається при температурах нижчих, ніж температура плавлення вихідної речовини Розберемо докладніше цей метод вирощування епітаксійних плівок на прикладі системи Ge-In Для […]

Діаграми стану з евтектичним перетворенням Розглянемо більш детально діаграму з евтектичним перетворенням (рис 48) Вона складається з шести фазових областей: області рідкої фази L, Двох двофазних областей (рідка фаза L + Твердий розчин α і рідка фаза L

У процесі отримання будь-якого матеріалу в ньому відбуваються переходи з одного фазового стану в інший Основними промисловими методами отримання монокристалів є кристалізація з рідкої і конденсація з газової фаз Кристалізацією називається перехід речовини з рідкої в тверду фазу Конденсацією називається перехід речовини з газоподібної в рідку або тверду фази

Всі технологічні методи вирощування монокристалів з рідкої фази можна розділити на дві групи: вирощування з власних розплавів і вирощування з розчинів Розплав – Це рідка фаза, склад якої відповідає складу кристалізується нелегованого речовини або зєднання