Гімпілевіч Ю Б, Смайлі Ю Я Севастопольський національний технічний університет Студмістечко, м Севастополь, 99053, Україна тел: 0692-235118, e-mail: gimpil@nmru Анотація – Розроблено алгоритм повної калібрування комутаційного перетворювача на основі його узагальненої математичної моделі Система калібрувальних рівнянь вирішена двома способами Другий спосіб має перевагою, що дозволяє проводити калібрування по набору короткозамкнутих відрізків лінії передачі

Бондарєв В П, Самойлик С С Запорізький національний технічний університет вул Жуковського, д 64, м Запоріжжя, 69063, Україна тел: +38 (0612) 643281, e-mail: nat-tubi@fregatcom Анотація – Досліджено взаємодію електромагнітних хвиль з полубесконечной пластиною, розташованої усередині хвилеводу, діелектрична проникність якої змінюється за законом біжучої хвилі Поставлена задача вирішувалася методом інтегральних рівнянь макроскопічної електродинаміки У широкому діапазоні […]

Касьянов А. О., Обуховец В. А. Таганрозький державний радіотехнічний університет (ТРТУ) пров. Некрасовский, 44, МСП-17А, Таганрог 347928, Росія тел: 095-44-618-83; e-mail: vaotcbtsure.ru Анотація Розв’язана задача про зосередженому порушення фазованою антенної решітки (ФАР) в інтегральному виконанні. Розроблено математичну модель ФАР у вигляді системи інтегральних рівнянь щодо струмів на її конструкційних елементах. Наведено результати чисельного дослідження ФАР. […]

p ^ = / a, A = ln (£ / я), i?0 = 21 b / Ah / 3 с, Ib струм пучка, Д. = v. / С, v_ поздовжня компонента ско- рости, = (1-Д) Для опису процесу фокусування трубчастого СРЕП періодично магнітним полем КМО скористаємося наближенням огинають пучка. Безрозмірна система рівнянь руху для граничних […]

Розрахунок систем з напівпровідниковими перетворювачами з великою кількістю вентилів здійснюється звичайно з малими кроками інтегрування, щоб зменшити похибки, викликані неточним визначенням моментів включення і виключення вентилів. Особливо малі кроки інтегрування використовуються при розрахунку транзисторних схем, в яких перемикання вентилів можуть здійснюватися з дуже високою частотою.

Глумова М. В., Терещенко В. Ю. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського пр. Вернадського, 4, Сімферополь – 95007, Україна Тел.: (80652) 230360; e-mail: gmv@tnu.crimea.ua Мітроченко В. В. Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», вул. Академічна, 1, Харків, 61108, Україна Тел.: (80572) 356286; e-mail: mitvic@kipt.kharkov.ua

Бодян Г. К., Бодян Д. Г., Дунай Л. Ф. Технічний університет Молдови ТУМ Шт. чел Маре, 168, Кишинів – MD2012, Р. Молдова Тел.: + (37322) 237505; e-mail: gbodean@mail.md Анотація – Описана технологія декодування мат-роідние (М-коду), досліджено складність завдання і процедури декодування, представлені схемні рішення процесу декодування М-кодів.