Горяшко в А, Ільєнко К В, Опанасенко А Н * Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, д 12, м Харків, 61085, Україна тел: +38 (057) 7203331, e-mail: vitgor@irekharkovua Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут »НАН України вул Академічна, буд1, м Харків, 61108, Україна

Логачова Л М, Куцак С В, Бондарєв В П Запорізький національний технічний університет вул Жуковського, д 64, Запоріжжя, 69063, Україна тел: +38 (0612) 643281, e-mail: dimlog@zntueduua Анотація – Проведено розрахунок характеристик фільтра гармонік на основі прямокутного хвилеводу з імпеданс-ними стінками, утвореними бічними циліндричними хвилеводами, повязаними з прямокутним хвилеводом через отвори у вузьких стінках У загальному […]

Гайкович К П Інститут фізики мікроструктур РАН м Нижній Новгород, ГСП-105, 603950, Росія Тел: (8312) 385037 факс: (8312) 385553 e-mail: gai@ipmsci-nnovru Анотація – Запропоновано новий метод томографії неоднорідного півпростору, який може бути реалізований в скануючої зондової мікроскопії та в інших способах електромагнітної діагностики середовищ

Анотація – У роботі розглянуто застосування вейвлетів для підвищення ефективності вирішення інтегральних рівнянь, що описують задачу випромінювання На прикладах розрахунків дротяних антен з фрактальної структурою показана доцільність застосування таких базисних функцій Проведена оцінка точності отриманих результатів

Протягом тривалого часу явища, повязані з біжать хвилями, були сферою інтересу тільки інженерів, що працювали в області телекомунікацій і передачі електроенергії на великі відстані Однак з розвитком техніки управління електродвигунами з використанням широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), а також зі збільшенням робочих частот цієї модуляції навіть у колах електродвигунів стали проявлятися ефекти стоячих хвиль Розуміння явищ, повязаних […]

Воробйов Г С, Кривець А С, Журба В О Сумський державний університет вул Римського-Корсакова 2, Суми, 40007, Україна Тел: (0542) 392372 e-mail: vp@sumdueduua Шматько А А Харківський державний університет пл Свободи 4, Харків, 310007, Україна Тел: (0572) 457733 e-mail: aiexandrashmatko @ univerkharkovua

Щоб встановити залежність коефіцієнта дифузії D від температури, можна використовувати рівняння (87) для частоти стрибків атома f = Zν exp(−Q/kT) Тоді з урахуванням того, що D = fδ2 / 6 вираз для

Гайкович К. П., Альтшуллер Г. М., Вакс В. Л. Інститут фізики мікроструктур РАН, МСП-105, Н. Новгород 603950, Росія Тел.: (8312) 675037; факс: (8312) 675553; e-mail : gaitfbjpm.sci-nnov.ru Анотація Показано, що одномірна задача бліжнепольной СВЧ радіометрії для випадку плавно-неоднорідного середовища зводиться до інтегрального рівняння, ядро ​​якого залежить тільки від одного параметра (середньозваженого значення модуля поперечного хвильового […]

Література: [Л.1], стр. [Л.3], стр. 156-157 До пасивних частотно-виборчих ланцюгах відносяться коливальні контури. Найпростіший коливальний контур містить резистор R, індуктивність L і ємність C. Якщо в контурі елементи R, L і C з’єднані послідовно, то такий контур називається послідовним, а якщо з’єднані паралельно – паралельним коливальним контуром.

Сердюк Г. В. *, Шелковніков Б. Н. **, ** Інститут телекомунікаційних систем НТУУ <