Основні переваги і недоліки ІМС силової електроніки, виготовлених за різними технологіями (біполярним, КМОП, ДМОП, КДМОП, БіКМОП, БіКДМОП), в узагальненому вигляді представлені у зведеній табл. 4.1. Розробник силового приладу вже на стадії складання технічного завдання повинен приймати рішення про вибір технологічного базису реалізації конструкції, і дані цієї таблиці необхідно брати до увагу поряд з аналізом вимог, […]

Прокопенко Ю В, Суворова О А, Філіппов Ю Ф Інститут радіофізики та електроніки НАН України Ак Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна тел: +38 (057) 7203593, e-mail: suvorova@irekharkovua Анотація – Отримано характеристичне рівняння для комплексних частот двошарового діелектричного резонатора Наведено залежності власних частот і добротностей резонаторів від радіуса внутрішнього шару при заповненні його різними речовинами […]

Оскільки пєзокераміка має низьку добротністю, то звук може випромінюватися не тільки на частоті резонансу, але і в стороні від нього, вгору і вниз по звукоряду Це властивість властива всім пьезоізлучателя, але особливо воно цінується в малогабаритних плоских пьезодінаміках, застосовуваних у мобільних телефонах, КПК, голосових терміналах