Система горизонтальної розгортки телевізора є одночасно інвертором і перетворювачем. Як інвертор вона перетворює енергію низьковольтного джерела постійної напруги в пилкоподібний струм строго певного виду, необхідний для здійснення горизонтального руху електронного променя в кінескопі. Як перетворювач вона є джерелом високовольтного постійної напруги для ускоряющего і фокусуючого електродів кінескопа. Система горизонтальної розгортки більш-менш тісно пов’язана з іншими […]

Правильність дії будь-якого з описаних пристроїв можна встановити, контролюючи напруги в різних точках схеми. Це виконується за допомогою: вимірювального приладу, осцилографа, пробника логічного рівня. Для контролю можна застосовувати багато типів вольтметрів та комбіновані вимірювальні прилади (тестери). Всі вони володіють високим вхідним опором, що значно перевищують вихідний опір ЛЕ (Приблизно 130 Ом для ІМС універсальних серій). […]

  В. Г. Давлеткулов, м Львів Пропонований прилад призначений для візуального контролю НЧ ланцюгів при ремонті апаратури поза майстерні. Він дозволяє спостерігати форму сигналу і методом порівняння оцінювати його амплітуду і тривалість. Має невеликі габарити і може харчуватися від окремого джерела живлення. Схему приладу (рис.1) можна змінити в залежності від побажань радіоаматора.

У уніфікованих телевізорах чорно-білого зображення нерідко зустрічається дефект у вигляді викривлення вертикальних ліній, що викликається періодичним зміщенням груп рядків з частотою    

Чи можна на екрані осцилографа спостерігати одночасно два сигнали, скажімо, що подається на вхід підсилювача звукової частоти й чинить на динамічну головку? Неважко здогадатися, що здійснити таке иа одному промені неможливо. Але ж таке буває необхідно в практиці радіоаматора!

Осцилоскоп необхідний радіоаматорові для налаштування підсилювачів низької і проміжної частот, при перевірці частотної характеристики, при налагодженні магнітофона, низькочастотної частини, налаштування розгортки телевізорів і т. д.Осцилоскоп містить дві лампи.

Пропонований осцилограф (рис. 28) містить всього 2 радіолампи. Діапазон розгорток осцилографа в межах від 25 гц до 70 кгц розбитий на п'ять піддіапазонів: 25-180 Гц, 120 – 900 гц, 800 гц – 5 кгц; 4,2 – 22 кгц і 15 – 70 кгц. Основні вузли і деталі приладу: підсилювач вертикального відхилення променя на лампі 6Ж5П […]

Пристрій являє собою найпростішу систему "кадр в кадрі". Наочно принцип роботи можна показати на прикладі передачі ОРТ "Час", де часто два великих плану розділені: ведучого і його співрозмовника. У даній схемі цей розділ може плавно горизонтально переміщатися по екрану, тобто змінюватися площа займану однією програмою або інший. Загалом, ця схема призначена для тих, хто любить […]

Демонстраційний осцилограф В. ЧЕРНЯШЕВСКІЙ Метод осцилографічні вимірювань міцно увійшов в практику радіоаматорського конструювання, у навчальний процес організацій ДТСААФ, загальноосвітніх шкіл, середніх та вищих навчальних закладів. У зв'язку з цим певний інтерес представляють навчально-демонстраційні осцилографи, що дозволяють не тільки проводити найпростіші електричні вимірювання, але і розібратися в принципі роботи та пристрої цих електронних вимірювальних приладів.

Низькочастотний Осцилограф С. Максимов Описуваний осцилограф призначений для дослідження періодичних низькочастотних коливань. Смуга пропускання підсилювача вертикального відхилення лежить в межах від 20 Гц до 200 кГц. Нерівномірність частотної харктеристики підсилювача в смузі пропускання ± 3 дБ. Вхідний опір на частотах до 50 кГц не менше 1 МОм, на частотах до 100 кГц 500 кОм. Чутливість […]