На завершення цього розділу згадаємо комерційний продукт Qfin, розробником якого є фірма «Qfinsoft» [65] Цей продукт поставляється фірмою в трьох версіях: базова (basic) * – для розрахунків радіаторів, охолоджуваних повітрям стандартна (standard) – для розрахунків будь-яких типів радіаторів і теплообміну вузлів друкованих плат розширена (advanced) – для проведення розрахунків та оптимізації будь-якого рівня, в тому […]

Климова А. В. ФГУП НПП «Исток» 141190, Росія, Московська обл. м. Фрязіно, Вокзальна 2а Тел.: (095) 4658620, e-mail: eugenegolant@mail.ru Анотація – Для польових транзисторів на гетероструктурах з селективним легуванням проведено порівняння результатів розрахунків по гідродинамічної і температурної моделями. Показано, що поперечний просторовий перенос і сильні залежності часів релаксації від енергії призводять до того, що результати […]