В. В. Радченко ЗАТ «Мітех», 141120, м. Фрязіно, Московської обл., Вул. Вокзальна, 2а тел. (095) 465-86-95, e-mail: optimizer@yandex.ru Анотація – Пропонується метод компенсації при розрахунках полів вищих типів хвиль, що поширюються за межами неоднорідностей. Реалізована на його основі модель планарного резонатора дозволяють розширити в сторону верхніх частот область застосовності квазістатичних моделей планарних ліній передач, що […]

Виготівники феритових сердечників надають споживачам номограми з метою полегшити розрахунок трансформаторів для інверторів. Використовуючи ці засоби розрахунку, можна значною мірою обійти труднощі математичних та емпіричних методів. Але більш важливо те, що

Розрахунок вторинної обмотки аналогічний розрахунку первинної. В цьому випадку треба знати вихідний струм 1ВІТ Він знаходиться розподілом вихідної потужності на вихідну напругу: Після відповідних підстановок (див. схему 3.1), коефіцієнт К вийшов дуже близьким до одиниці, тому в наступних обчисленнях буде використовуватися значення К дорівнює одиниці.

У моделях установок з перетворювачами на IGBT розраховуються миттєві значення струмів у всіх елементах схем. Якщо відомі активні опору конденсаторів, дроселів, трансформаторів в використовуваних схемах заміщення, то визначаються потужність втрат енергії ДРГ і втрати енергії AWr в цих пристроях на кожному кроці розрахунку At:

Коломицев М. А., Ліпатов А. А. Інститут телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ” просп. Перемоги 37, Київ, 03056 тел.: (8044) 2416897 Анотація Запропоновано реалізований в середовищі ГІС алгоритм автоматичного розрахунку дифракційних втрат на радіорелейного прольоті.

Необхідна площа вікна Wa спочатку отримана підсумовуванням площі перетину міді у всіх обмотках. В ідеальному випадку для кожної обмотки площа, займана проводом, дорівнює добутку площі перерізу дроти на число витків. Оскільки реальний коефіцієнт заповнення площі вікна прийнятий рівним 70 відсоткам, отриманий результат збільшуємо, ділячи його на 0.7. Звертаючись до Таблиці 3.2 бачимо, що повна (Ідеальна) […]

Розрахунок систем з напівпровідниковими перетворювачами з великою кількістю вентилів здійснюється звичайно з малими кроками інтегрування, щоб зменшити похибки, викликані неточним визначенням моментів включення і виключення вентилів. Особливо малі кроки інтегрування використовуються при розрахунку транзисторних схем, в яких перемикання вентилів можуть здійснюватися з дуже високою частотою.

Коломицев М. А. Інститут телекомунікаційних систем НТУУ “КПП” просп. Перемоги 37, Київ, 03056 тел.: (8044) 2416897 Ліпатов А. А., Лягоскін А. В. Військова частина А0375 а / я 103, м. Київ, 01015, Україна тел. 2904173 Анотація – Викладена методика частотного планування радіорелейного мережі з використанням геоінформації-ційної системи ArcView 8.x. Основа розрахунку основних параметрів радіорелейних прольотів-рекомендації […]

Максименко Ю. П., Лягоскін А. В., Коваленко І. Г. В / ч А0375 а / я 103, м. Київ, 01015, Україна тел.290-41-73 Анотація – Розглянуто можливості програмного комплексу аналізу ЕМС, його застосування та шляхи розвитку. I. Вступ Переваги технологій рухомого стільникового зв’язку стандарту GSM, такі як цифрове якість, кодування, конфіденційність зв’язку, надання інтегрованих послуг, викликають […]

Синіцина Т. В., прапорщиків В. В. ТОВ «БУТІС-М», Москва – 123060, Росія Тел.: (095) 196-82-80; e-mail: Butis.M @ ru.net Багдасарян А. С . ЗАТ «НВП« ЕЛКО », Москва – 105275, Росія Тел.: (095) 995-01-64; e-mail: Butis.M@ru.net