Розрахунок вторинної обмотки аналогічний розрахунку первинної. В цьому випадку треба знати вихідний струм 1ВІТ Він знаходиться розподілом вихідної потужності на вихідну напругу: Після відповідних підстановок (див. схему 3.1), коефіцієнт К вийшов дуже близьким до одиниці, тому в наступних обчисленнях буде використовуватися значення К дорівнює одиниці.

Розрахунок розділових фільтрів для двосмугових акустичних систем Розрахувати ємності й індуктивності для розділового фільтра двосмугової акустичної системи можна за такими формулами:

Розрахунок розділових фільтрів для двосмугових акустичних систем Розрахувати ємності й індуктивності для розділення каналів двосмугової акустичної системи можна за такими формулами: