При появі в лінії надструмів захисні пристрої розривають ланцюг, ліквідують струм, що перевищив нормальний. Цій меті служать і плавкі запобіжники, і вимикачі, які отримують команду від реле. Інший вид порушень нормального режиму – це поява в лінії перенапруг. Щоб захистити від перенапруг трансформатори і прилади, треба не розривати ланцюг, а, навпаки, замикати між собою провідники, […]

Рис. 1.2. Форма напруги на газоразрядніке при його спрацьовуванні При роботі на постійному напруженні потужні розрядники можуть мати інерційність повернення в закритий стан після спрацювання до 30 з