Для організації звязку ЕОМ або контролера з периферійної апаратурою в сучасних АСУТП найчастіше використовуються откри1ти1е стандарти1, що дозволяють обєднувати в одній схемі апаратні і програмні засоби різних виробників До числа найбільш популярних стандартів відносяться:

Радіоаматорові безумовно відомо поняття про електричного кола, що об'єднує такі визначення, як електрична напруга, сила струму і повний опір, які в свою чергу складають перший закон електричного ланцюга, або закон Ома. Математично основні параметри електричного кола об'єднані формулами: I=U/R; P=UXI=I2XR=U2/R.