Акустичні генератори шуму використовуються для зашумлення акустичного діапазону в приміщеннях і в лініях зв’язку, а також для оцінки акустичних властивостей приміщень. Під “шумом” у вузькому значенні цього слова часто розуміють так званий білий шум, що характеризується тим, що його амплітудний спектр розподілений за нормальним законом, а спектральна щільність потужності постійна для всіх частот.У більш широкому […]