З 1960 року РТС заводу очолював заст. головного інженера заводу Л.І.Добровольскій. Згадує А.А.Каламкаров: “Безумовно існувала певна конкуренція між ОКБ і РТС заводу. Завод мав дуже сильною групою розробників осцилографів, а також великим досвідом і знанням виробничої бази “.

Іонов В А, Лисенко Р Б, Слободянюк А Л Севастопольський національний технічний університет м Севастополь, 99053, Україна тел: 235168, e-mail: ped@sevgtusebastopolua Анотація – Представлені теоретичне і практичне обгрунтування моніторингу психофізіологічного стану студентів і формування у них мотивації до здорового способу життя

Піддубний в А, Піддубний А А Національний технічний університет України «КПП», Радіотехнічний факультет Проспект Перемоги 37, КПИ-РТФ, Київ, 03056 Тел380-44-454-94-25 Анотація – Пропонується для розвитку творчих здібностей учнів і вирішення складних науково-технічних завдань іспольззовать метод трансплантації знань

Розвиток радіозвязку в період 30-80-х рр. XX в повязано, в першу чергу, з досягненнями науки і техніки того періоду: успіхами у розвитку радіоелектроніки (спочатку лампової техніки, потім – напівпровідникової), в освоєнні різних діапазонів довжин хвиль, в теоретичному дослідженні поширення радіохвиль і створенні ефективних методів передачі інформації Потужним стимулом для розвитку радіоелектроніки та радіозвязку послужили численні […]

Важко сказати, яку дату можна вважати днем ​​народження радіоаматорського руху Немає навіть точного визначення поняття «радіоаматор» Як писав В К Лебединський: «Під словом« радіоаматор ».. зрозуміло дуже широке поняття, укладає в собі різні типи людей, що знаходяться на дуже різних ступенях розвитку »

Мельник А М Український НДІ радіо і телебачення вул Буніна, 31, м Одеса, 65026, Україна тел 8 048 724 0204 е mail melnik@uniirtcomua Анотація – Представлені результати аналізу стану супутникових телекомунікацій з обгрунтуванням необхідності побудови Національної системи супутникового звязку (НССЗ) Пропонується на розгляд проект цільової програми створення НССЗ

^ Байбаков Р А, ^ Лисенко Р Б, ^ Подгурецкій Ю ^ Севастопольський національний технічний університет ^ Інститут педагогіки Опольського університету (Польща) м Севастополь, 99053, Україна тел: 235168, e-mail: ped@sevgtusebastopolua Анотація – У статті розглянуто теоретичні та практичні обгрунтування інтенсифікації різних сфер освітньої діяльності

Білоус А І, Власов В В, Демченко А І, Ємельянов В А, Сякерскій В С Науково-виробниче обєднання «Інтеграл» вул Корженевского, 12, м Мінськ, 220108, Республіка Білорусь факс: (+375 17) 278-28-22, e-mail: office@bmsby Анотація – Представлені результати робіт за рішенням завдання побудови сучасних мікропроцесорних інформаційних і керуючих систем управління на вітчизняній елементній базі за функціональними можливостями […]

Вишнякова Н Ф Інститут психології Опольського університету м Ополе, 50043, Польща тел: +48713593325, E-mail: vishnyanat @ ramblerru Анотація – У процесі комплексного дослідження розкриті концептуальні підходи нового напрямку в педагогічній психологічній науці та практиці

Слободянюк А. А., Хрустальов А. Ф. Севастопольський національний технічний університет м. Севастополь, Україна Тел.: (0692) 235168; e-mail: ped@sevgtu.sebastopol.ua Анотація – у статті розглядаються способи, форми і методи навчання студентів технічних університетів з дисциплін фізико-математичного циклу, які є одними з базових в процесі формування майбутнього інженера.