У уніфікованих телевізорах чорно-білого зображення нерідко зустрічається дефект у вигляді викривлення вертикальних ліній, що викликається періодичним зміщенням груп рядків з частотою    

1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ СИСТЕМИ І ПОВНОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ СІГНАЛА.ІСКАЖЕНІЯ телевізійного зображення У даному розділі розглядаються основні параметри телевізійної (ТБ) системи і повного телевізійного сигналу (ПТВС), а також аналізуються спотворення ТБ зображення і ПТВС.