Перетворення Фурє являє собою найбільш широко використовуваний засіб перетворити довільну функцію від часу в набір її частотних складових на площині комплексних чисел Це перетворення може бути застосоване для апериодических функцій для визначення їх спектрів, і в цьому випадку комплексний оператор s може бути замінений на / з:

William Sheets Примітка.