Література: [Л.1], с 50-51 [Л.2], с 65-66 [Л.3], с 24-25 Для вирішення практичних задач радіотехніки вкрай важливо знати значення тривалості і ширини спектра сигналу, а також співвідношення між ними. Знання тривалості сигналу дозволяє вирішувати завдання ефективного використання часу, що надається для передачі повідомлень, а знання ширини спектра – ефективного використання діапазону радіочастот.