Для налаштування пристроїв, зібраних на логічних мікросхемах, які містять тригери, лічильники або зсуваються регістри, іноді потрібно мати зовнішній тактовий генератор імпульсів, параметри яких можна змінювати в широких межах. Варіант універсального генератора прямокутних імпульсів показаний на рис. 5.14. Він дозволяє окремо встановлювати період і тривалість імпульсів. При цьому період можна міняти від 14 мкс до 1,4 […]

Вона проста в налаштуванні і виготовленні, дозволяє змінювати частоту задаючого генератора в широких межах. Пристрій зберігає працездатність при величині живлячої напруги вище 1B. Генератор високої частоти зібраний за схемою мультивібратора з індуктивним навантаженням.Зміна частоти коливань високої частоти відбувається при зміні струму, що протікає через транзистори VT1, VT2 типу КТ368. При зміні струму змінюються параметри провідності […]

  Схема цього мініатюрного пристрою помітно відрізняється від наведених вище. Вона проста у виготовленні, дозволяє змінювати частоту задаючого генератора в широких межах. Пристрій зберігає працездатність при величині живлячої напруги понад 1 В.

Мікропередавач зі стабілізацією струму   Схема цього мініатюрного пристрою помітно відрізняється від наведених вище. Вона проста у виготовленні, дозволяє змінювати частоту задаючого генератора в широких межах. Пристрій зберігає працездатність при величині напруги живлення вище 1 В.