На рис 517 показана схема простого швидкодіючого диференціального приймача сигналів з двухпроводной лінії на базі підсилювача з десятикратним посиленням LT1194 На рис 518 наведена схема перевірки приймача, а на рис 519 – отримані при цьому осцилограми сигналів Генератор гармонійних коливань збуджує первинну обмотку трансформатора T1 (осциллограмма А на рис 519), при цьому на його вторинної […]

На рис 56 показана схема, в якій мале напруга зсуву підсилювача постійного струму (LT1097) поєднується з широкою смугою пропускання швидкодіючого підсилювача (LT1191) для створення стабільного по постійному струму широкосмугового підсилювального каскаду Підсилювач LT1097 порівнює потенціал точки підсумовування (загальна точка двох резисторів з опором по 1 кОм) з потенціалом землі і подає сигнал помилки на неінвертуючий […]