Генератор (лат «generator») – це пристрій, що виробляє небудь продукт, що виробляє енергію або створює електричні, світлові, звукові коливання За замовчуванням MK найкраще справляється з генерацією електричних коливань У всіх схемах, де лінії портів MK використовуються в режимі виходу з періодичним перемиканням рівнів ВИСОКИЙ / НИЗЬКИЙ, відбувається генерація сигналів різної частоти і тривалості

На Рис 311, a .. r показані схеми підключення світлодіодів і фотопріемков до двонаправленим лініях портів MK

На рис 426 показана схема мостового генератора гармонійних коливань з кварцовою стабілізацією частоти, причому в одне плече моста включена лампа розжарювання (класична схема) При наростанні амплітуди коливань опір лампи зростає, що призводить до зниження посилення, і схема автоматично досягає точки рівноваги Конденсатор ємністю 15 пФ пригнічує побічні коливання На рис 427 наведені осцилограми сигналів в […]

На рис 524 наведена схема, аналогічна зображеної на рис 522, але її відрізняє наявність двох каналів, які дозволяють досліджувати форму сигналів у вікні між двома регульованими порогами Вони регулюються як за рівнем, так і за знаком

На рис 418 показана мостова схема з високою роздільною здатністю і ПВЗ на виході На рис 419 наведені осцилограми сигналів на виході підсилювача AlA (А), на емітер Q3 (В), на виході контуру з підсилювачем A2, формуючого імпульс зворотної полярності для живлення нижньої вершини моста (С), а також імпульсу на затворі Q5 (D), який формується схемою […]

Ріє 526 Основна схема з фотодиодом На рис 526 представлена ​​основна схема з фотодиодом, в табл 52 – значення вихідного сигналу при різних параметрах струму фотодіода, а на рис 527 – осцилограми вхідного (А) і вихідного (В) сигналів схеми при відключенні конденсатора зворотного звязку ємністю 3 пФ Зверніть увагу на викиди амплітуди і затухаючі коливання […]

На рис 531 показана проста схема швидкодіючого приймача сигналів, переданих по волоконно-оптичному кабелю На рис 532 представлені осцилограми імпульсу фотоструму (А), вихідного сигналу підсилювача A1 (В) і вихідного сигналу підсилювача A2 (С) A2 порівнює значення вихідного сигналу A1 з регульованим порогом і в разі його перевищення формує вихідний сигнал, сумісний з логічними рівнями наступних цифрових […]

У цифровій техніці, де використовуються звичайні логічні мікросхеми, важливу роль відіграють різного роду формувачі, побудовані на інтегруючих і дифференцирующих ЛС-ланцюжках З появою MK їх потреба зводиться до мінімуму, адже точну тривалість імпульсів легко задати програмним способом І все-таки бувають випадки, коли додаткові логічні елементи вельми корисні Наприклад, якщо на один вихід MK «навісили» занадто багато […]

Гадецкий Н П, Магда І І, Мухін В С, Чупіков П Т Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» вул Академічна, 1, м Харків, 61108, Україна тел: +38-057-751-2669, e-mail: imagda@onlinekharkivcom Анотація – Обговорюються результати дослідження параметрів понадширокосмугових (Сніп) імпульсних антен, заснованого на застосуванні генератора електричних сигналів надкоротких тривалості (СКД), що використовує пьезоеффект

ОЗУ (англ RAM) і ПЗУ (англ ROM) – це цифрові накопичувачі інформації Їх застосовують, якщо внутрішніх ресурсів MK з тих чи інших причин недостатньо Для порівняння, обсяг памяті даних MK становить 05 .. 8 Кбайт, обсяг памяті програм – 2 .. 256 Кбайт Підключити ж до MK можна ще одну або декілька зовнішніх мікросхем ОЗУ […]