У вимірювальній лабораторії радіоаматора обовязково повинен бути джерело низькочастотних електричних коливань, тобто генератор сигналів звукової частоти (генератор 34) З прмощью такою приладу можна не тільки налагодити низькочастотний тракт радіоприймача або підсилювача 34, але і зняти їх амплітудно-частотну характеристику (АЧХ), виміряти номінальна вхідна напруга і коефіцієнт підсилення Генератор сигналів 34 можна також використовувати для живлення вимірювальних […]

На рис 533 представлена ​​схема, що забезпечує прийом даних, переданих по волоконно-оптичному кабелю в діапазоні частот до 40 МГц при динамічному діапазоні оптичного сигналу до 40 дБ Цифровий вихід формується стежить порогової схемою, яка автоматично підлаштовується під зміни інтенсивного оптичного сигналу Аналоговий вихід (з підсилювача A2) дозволяє контролювати сигнал фотодетектора На рис 534 представлені осцилограми

На рис 666 показана принципова схема повторювача напруги, що працює на ємнісне навантаження На рис 667 представлені осцилограми вхідного і вихідного сигналів Розташування висновків мікросхеми MAX412 см на рис 645 Дану схемулучше всього застосовувати з ємнісний навантаженням до 100 пФ («Maxim New Releases Data Book», 1994, p 3-41)

На рис 930 наведена схема сигналів синусоїдальної форми із змінною частотою на базі ЦАП DAC1020 При цифровому управлінні схема може генерувати сигнали з частотою до 30 кГц Лінійність частоти вихідного сигналу

20 Іскровий передавач системи АС Попова Демонстраційний макет СРСР 1926 Дерево, метал, пластмаса 500х503х185

III Другий етап створення РЛС [3, 4] Розвитку РЛС другого покоління сприяли досягнення науки в галузі розробки нових антен – фазованих антенних решіток, потужних широкосмугових передавальних пристроїв, високочутливих приймачів радіолокаційних сигналів Створення систем цифрової обробки сигналів призвело до появи нових методів захисту РЛС від активних і пасивних перешкод Радіолокаційні станції сантиметрового і дециметрового діапазонів довжин […]

Комутація або, по-іншому, перемикання, мультиплексування сигналів – це стандартна задача в електроніці Комутувати можна аналогові і цифрові сигнали, режими і канали, потоки та напрямки Якщо раніше з цим справлялися механічні перемикачі, то зараз – електронні Будуються вони на базі транзисторних, діодних та оптоелектронних ключів, а управляти ними зручно за допомогою MK (Мал 292, а .. […]

Коли ми говорили про нелінійних спотвореннях, що виникають в підсилювачах звукової частоти, і коли ми говорили, що можна перевірити проходження сигналу по високочастотних ланцюгах з допомогою генератора прямокутних сигналів, ми згадували гармоніки Гармонійні складові У мене, чи не математика, прозорливість Фурє викликає щире захоплення Але суть того, що ми використовуємо з математичного апарату, розробленого Фурє, […]

У мікропроцесорній техніці для буферизації шин і комутації сигналів використовуються двонаправлені логічні ТТЛ-і КМОП-елементи Стосовно до MK їх теж можна ставити, причому найбільший ефект досягається при обєднанні сигналів в групи по 8 (байт) або 4 (ниббл) біта (Мал 37, а .. в)

На рис 434 показана схема гармонійних коливань з мостом Вина і з додатковим каскадом електронної стабілізації амплітуди сигналу замість лампи розжарювання На рис 435 представлені осцилограми сигналів в схемі генератора Осціллофамма А зображує вихідний сигнал, осциллограмма В характеризує рівень його нелінійних спотворень, а осциллограмма С – рівень пульсацій на виході випрямляча, виконаного на ІС LT1055 […]