Транзистори – Напівпровідникові прилади, призначені для підсилення, генерування і перетворення електричних коливань. Найбільш поширені так звані біполярні транзистори. Їх основа – платівка монокристалічного напівпровідника (найчастіше кремнію або германію), в якій за допомогою особливих технологічних прийомів створені, як мінімум, три області з різною електропровідністю: емітер, база і колектор. Електропровідність емітера і колектора завжди однакова (р […]

    Акустичними (Вірніше – електроакустичними) називають прилади, Що перетворюють енергію електричних коливань в енергію звукових або механічних коливань, і навпаки. Умовні графічні позначення цих приладів побудовані на основі загальних символів, встановлених стандартом для кожного їх виду.

   Резистор (Англ. resistor від лат. Resisto – опираюся)-один з найпоширеніших радіоелементів. Навіть у простому транзисторному приймальнику число резисторів досягає декількох десятків, а в сучасному теле-іізоре їх не менше двох-трьох сотень. Резистори використовують як навантажувальних і струмообмежувальні елементів, дільників напруги, додаткових опорів і шунтів у вимірювальних ланцюгах і т. д.

     Напівпровідникові прилади застосовувалися в радіотехніці ще до винаходу електронних ламп. Винахідник радіо А. С. Попов використовував для виявлення електромагнітних хвиль спочатку когерер (скляну трубку з металлічеокімі тирсою), а потім контакт сталевої голки з вугільним електродом. Це був перший напівпровідниковий діод – детектор. Пізніше були створені детектори з використанням природних і штучних кристалічних напівпровідників (Галена, […]

  Поряд з вимикачами і перемикачами, що приводяться в дію зусиллям руки, в радіоелектронній техніці широко застосовують електромагнітні реле (Від французького слова relais) – пристрої, автоматично. Комутуючі електричні кола по сигналу ззовні. Як говорить сама назва, електромагнітне реле складається з електромагніту і дной або декількох контактних груп, керованих пов'язаним з якорем електромагніта приводним механізмом. Після […]