Розподіл речовин по переважного характеру межатомной звязку (іонна, ковалентний, металева) відповідає їх якісному поділу на діелектрики, напівпровідники і метали, оскільки характер хімічної звязку визначає фізичні властивості матеріалів Природно, тому робилися і робляться численні спроби встановити кореляцію між найважливішими параметрами напівпровідникових матеріалів (Шириною забороненої зони Eg, Рухливістю носіїв заряду μ, теплопровідністю κ) та їх крісталлохіміче

Татаринська С Н, Кавун М В, Трембач Д Н, Макеєнко І В ТОВ «Бета ТВ ком» м Донецьк, вул Університетська, 112 тел / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua Анотація – Запропоновано реалізацію радіорелейної станції (РРС) для передачі видеоимпульсов змінної амплітуди із збереженням постійної складової

Бордусов С. В. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки Білорусь, 220027, Мінськ, П. Бровки, 6 E-mail: Bordusov@gw.bsuir. unibel.by Анотація Представлені результати вимірювань деяких електрофізичних характеристик, що визначають роботу СВЧ плазмотрона на базі резонатора прямокутної форми з частковим заповненням плазмою резонуючого обсягу. Встановлено, що розподіл НВЧ поля та локальної електропровідності плазми по довжині розрядної області носять […]

Дзісяк А. Б. Білоруський Державний Університет Інформатики і Радіоелектроніки Мінськ 220013, Білорусь тел.: +375-17-239-88-76; E-mail: i.am.abd @ ieee.org; http://www.mwmlab . com Анотація Досліджено можливості використання різних алгоритмів визначення квадратурної складової вимірювального сигналу при побудові векторних аналізаторів ланцюгів міліметрового діапазону довжин хвиль зі спрощеним СВЧ трактом.

Голеніцкій І. І., Духін Н. Г. Федеральне державне унітарне підприємство НВП «Исток» 141190, Московська область, м. Фрязіно, Вокзальна 2а, Росія Fax: (095) 46 58 686; e-mail: istkor@elnet.msk. ru

Література: [Л.1], з 40 [Л.2], с 46-48 [Л.3], с 12-15 Як приклад наведемо розкладання в ряд Фур’є періодичної послідовності прямокутних імпульсів з амплітудою Рис. 2.5 Що стосується проекцій векторів на уявну вісь, то ці проекції мають рівну довжину, але протилежні напрямки і в сумі дають нуль. А це означає, що сигнали, представлені в комплексній формі […]

                                                             Література: [Л.1], стр. 98-100 [Л.2], стр. 92-94   Сигнали балансної амплітудної модуляції (БАМ) характеризуються відсутністю в спектрі складової несучого коливання. Перейдемо відразу до розгляду сигналів однотональний балансної модуляції, коли в якості керуючого коливання виступає гармонійний сигнал виду (4.4). Виключення з (4.6) складової несучого коливання

  Підсилювач потужності, схема якого наведена нижче, має наступні параметри: Номінальна вихідна потужність на навантаженні 8 Ом …………….. 12 Вт Діапазон частот ………………………………………… …………. 20 … 20000 Гц