Тирнов О. Ф., Ємець Б. Г. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 61077, пл. Свободи, 4, Україна Тел.: (0572) 471012, e-mail: Oleg.F.Tyrnov @ univer.kharkov.ua Анотація – Відмічені основні віхи в історії створення та розвитку радіофізичного факультету Харківського університету – від Д. А. Рожанська до наших днів.

Ржевцева Н. Л. Севастопольський національний технічний університет Севастополь – 99053, Україна Тел.: (0692) 235057, e-mail: library@sevgtu.sebastopol.ua Анотація – У статті розглядаються питання інформаційного забезпечення навчального та наукового процесу в бібліотеці Севастопольського національного технічного університету. Висвітлюється досвід роботи бібліотеки з базами даних (БД) EBSCO Publishing, у проекті ІНТАС.