Онищенко І. Н., Сотников Г. В. Національний Науковий Центр “Харківський фізико-технічний інститут» 61108, Академічна 1, Харків, Україна Тел.: (0572) 35-66-23; e-mail: sotnikov@kipt.kharkov . ua Анотація Теоретично досліджується збудження повільної електромагнітної хвилі потужнострумових релятивістським електронним пучком (СРЕП) при його транспортуванні в зовнішньому періодичному магнітному полі. Отримано вирази для амплітуди поздовжнього електричного поля, досліджено її залежність від […]

Прудиус І. Н. Національний університет “Льв1вська nonimexHiKa” ІТРЕ, Ул. Ст. Бандери, 12, Львів 79013, Україна Тел.: (0322) 723725; e-mail: iprudyus@polynet.lviv.ua де fk, fk+1 оцінка зображення, відповідно на до і до +1 ітерації; RE[] Результуючий оператор обмежень; а коефіцієнт регуляризації; З