Юровский Ю. Ф. Кримська астрофізична обсерваторія сел. Науковий, Крим 98409, Україна Тел. (380-0654) 237370; e-mail: yurovsky@rad.crimea.ua

Вольвач А. Е., Стрепка І. Д., Нікітін П. С., Вольвач Л. Н. Кримська астрофізична обсерваторія, РТ-22, Ялта 98680, Україна Тел.: (0654) 237152; e-mail: volvach (g). Crao. crimea.ua Шульга В. М., Антюфєєв А. В., Мишенко В. В. Радіоастрономічний інститут НАН України, Харків 61002, Україна

Література: [Л.1], стр. 165-169 [Л.2], стр. 434-436 [Л.3], стр. 102-104 Енергетичний спектр і автокореляційна функція випадкового процесу є невипадковими функціями, пов’язаними між собою. Встановимо цей зв’язок. Розглянемо реалізацію випадкового процесу тривалістю та її копію , Зрушену на інтервал часу . Відомо, що енергетичний спектр та автокореляційна функція детермінованого сигналу пов’язані між собою парою перетворень Фур’є. […]

Література: [Л.1], стр. 164-166 [Л.2], стр. 432-433 [Л.3], стр. 100-102 Передача інформації в радіотехнічних системах пов’язана зі спектральними перетвореннями сигналів. Але якщо спектральні характеристики детермінованих сигналів досить просто визначаються перетворенням Фур’є

3.1. Теорема Котельникова Література: [Л.1], с 122-127 [Л.2], с 66-70 [Л.3], с 187-190 Передача безперервних (аналогових) сигналів по лінії зв’язку припускає передачу нескінченної кількості їх миттєвих значень протягом кінцевого проміжку часу. При цьому спектр фінітного, тобто обмеженого в часі, безперервного сигналу нескінченний. Однак, на практиці різні радіотехнічні пристрої (фільтри, підсилювачі та інші) мають обмежену смугу […]

Література: [Л.1], стр. 170, 262-266 [Л.2], стр. 443-44 [Л.3], стр. 106 Особливе місце при аналізі процесів, що протікають в радіотехнічних та інформаційних системах, займає нормальний випадковий процес з нульовим математичним очікуванням і автокорреляционной функцією:

2.1. Тригонометричний ряд Фур’є Спектр періодичного сигналу Література: [Л.1], c 38-42 [Л.2], с 41-48 [Л.3], з 7 – 12 Розгляд методів спектрального аналізу радіотехнічних сигналів ми почнемо з детермінованих періодичних сигналів. Як уже підкреслювалося вище детерміновані сигнали характеризуються тим, що в будь-який наперед заданий момент часу

  6.1. Загальна задача проходження випадкового процесу через лінійні радіотехнічні ланцюга Література: [Л.1], стр. 253-256 [Л.2], стр. 445-448 [Л.3], стр. 121-123 У загальному вигляді задача вивчення проходження випадкових сигналів через лінійні кола полягає у визначенні закону розподілу (функції розподілу або щільності ймовірності) процесу на виході ланцюга при відомих законі розподілу вхідного випадкового процесу і характеристик […]

Література: [Л.1], с 57-60 [Л.2], с 62-65 [Л.3], с 31-36 Однією з умов застосовності перетворення Фур’є функції Якщо покласти , Що відповідає постійному сигналу , То з (2.55) слід

Розглянемо тепер задачу проходження періодичного сигналу через лінійні кола. З подібними завданнями доводиться стикатися. Наприклад, при аналізі імпульсних радіотехнічних систем, в яких як несучого коливання при модуляції використовується періодична послідовність імпульсів. В цьому випадку вхідний сигнал описується виразом