Гурло Ю. Є., Дзісяк А. Б., Бєльський А. Я., Гусинський А. В., Кострикін А. М. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки Мінськ – 220013, Республіка Білорусь Тел.: +375-17-2398496 , e-mail: gusin@cit.org.by, http://www.mwmlab.com

Література: [Л.2], с 70-73 [Л.3], с 190-197 Перейдемо тепер до розгляду спектра дискретного сигналу. Очевидно, відповідно до викладеного вище властивістю симетрії перетворення Фур’є слід очікувати періодичного характеру спектральної функції дискретного сигналу.

Література: [Л.1], стр. 169-170 [Л.2], стр. 436-440 [Л.3], стр. 104-106 При спектральних перетвореннях випадкових процесів важливе значення набуває ширина спектра процесу. Ефективна ширина енергетичного спектра визначається таким чином:

Література: [Л.1], с 77-83 [Л.2], с 22-26 [Л.3], с 39-43 У багатьох радіотехнічних задачах часто виникає необхідність порівняння сигналу і його копії, зрушеної на деякий час При знятті АКФ на один з входів перемножителя надходить сигнал , А на другий – цей же сигнал, але затриманий на час . Сигнал, пропорційний добутку , Піддається операції […]

Література: [Л.1], с 50-51 [Л.2], с 65-66 [Л.3], с 24-25 Для вирішення практичних задач радіотехніки вкрай важливо знати значення тривалості і ширини спектра сигналу, а також співвідношення між ними. Знання тривалості сигналу дозволяє вирішувати завдання ефективного використання часу, що надається для передачі повідомлень, а знання ширини спектра – ефективного використання діапазону радіочастот.

Література: [Л.1], з 40 [Л.2], с 46-48 [Л.3], с 12-15 Як приклад наведемо розкладання в ряд Фур’є періодичної послідовності прямокутних імпульсів з амплітудою Рис. 2.5 Що стосується проекцій векторів на уявну вісь, то ці проекції мають рівну довжину, але протилежні напрямки і в сумі дають нуль. А це означає, що сигнали, представлені в комплексній формі […]

Література: [Л.1], с 43-48 [Л.2], с 49-54 [Л.3], с 17-20 Розглянутий вище гармонійний аналіз періодичних сигналів можна узагальнити і на неперіодичні (одиночні) сигнали. Повернемося до періодичного сигналу довільної форми (рис. 2.6, а).

Література: [Л.2], с 230-232 [Л.4], с 109-113 При аналізі сигналів з дискретною кутовою модуляцією зручно в якості модулюючого сигналу Спектр містить дві бічні смуги, розташовані симетрично щодо частоти несучого коливання. У свою чергу, кожна з бічних смуг складається з двох бічних подполос, розташованих симетрично щодо частот і . У кожній бічній подполосе розташовуються спектральні складові […]

Бритко А. В., Прохоренко А. В., Дьяченко В. Н., Трембач Д. Н., Свириденко В. І., Потиліцин Н. П. Торбанов Н. А., Носов А. С. ТОВ «Бета ТВ ком» вул. Університетська, 112, оф. 15, Донецьк Тел. / Факс: 062-381-81-85, e-mail: betatvcom@dptm.donetsk.ua

Література: [Л.1], з 97 [Л.4], с 100-101 Сигнали дискретної амплітудної модуляції характеризуються тим, що амплітуда несучого коливання змінюється відповідно до керуючим сигналом, який представляє собою послідовності імпульсів, зазвичай прямокутної форми. При дослідженні характеристик сигналів з безперервною модуляцією в якості керуючого сигналу                    .                        (4.42)               (4.42)