Потрійні сполуки і тверді розчини на їх основі є воістину невичерпним джерелом напівпровідникових матеріалів з широ ким спектром фізико-хімічних властивостей Хімічні звязки в потрійних напівпровідникових фазах, також як і в подвійних, носять змішаний характер – ковалентно-іонний-металевий Специфіка звязків у цих матеріалах обумовлена ​​наявністю атомів трьох сортів

Очевидно, що хімічний звязок в напівпровідникових зєднаннях є полярним ковалентним звязком (ковалентно-іонної) Розглянемо тепер питання про розподіл електронної щільності між компонентами зєднання При «чистої ковалентного» звязки електронна щільність розподілена зовсім симетрично між однаковими атомами, і її центр симетрії розташовується в середині межатомного відстані У «чисто іонних» судинних розподіл електронної щільності таке, що вона в основному […]

Для розвитку прикладної напівпровідникової електроніки потрібне отримання напівпровідникових матеріалів із заданими властивостями В рамках звичайного емпіричного підходу з цією метою синтезують велику кількість кристалів різного складу, вивчають їх властивості і знаходять той