І. СВОБОДА (ЧССР) Прилад призначений для зняття деяких стандартних параметрів електроакустичних пристроїв як в лабораторних умовах, так і безпосередньо там, де ці пристрої встановлені. Оскільки при вимірах поза лабораторією важливими чинниками є маса і габарити приладу, уже давно з’явилися різні комбінації деяких, самих основних вимірювальних приладів, змонтованих найчастіше у вигляді стійок або візків.

Ю. Солнцев (СРСР) Розробкою високоякісних систем звуковідтворення займаються багато радіоаматори. Одним з найбільш важливих вузлів звуковідтворювального комплексу є підсилювач потужності [1]. Створити таке пристрій високого класу нелегко, тим більше, що досі не вироблені єдині конкретні критерії якості підсилювача.

На рис 431 наведена схема багатодіапазонного генератора гармонійних коливань з мостом Вина Робочий діапазон частот становить 20 Гц – 20 кГц в трьох декадних піддіапазонах з нерівномірністю амплітуди не більше 0,25 дБ Здвоєні змінні резистори узгоджені з точністю 0,1%, точність всіх конденсаторів становить 0,1% Осцилограма А на рис 432 показує форму сигналу на виході генератора […]

Коли в підсилювачі змішуються два сигналу різних частот, можлива модуляція по ітуде високочастотного сигналу низькочастотним Така модуляція призводить спотворень, які отримали назву інтермодуляционних (ІМІ) На • с 617 показані основні елементи схеми вимірювання інтермодуляционних ис-лженій (генератор сигналів і фільтр верхніх частот) Генератор видає високоча-Тотнем сигнал (як правило, 7 кГц, використовуваний для стандартних перевірок у тих-iKe […]

Аналіз спотворень з використанням синусоїдального сигналу Всі підсилювачі вносять в підсилюваний сигнал спотворення, тобто форма вихідного сигналу відрізняється від вхідного, хоча в ідеалі сигнали повинні бути абсолютно ідентичні, за винятком амплітуди Для перевірки підсилювача можна подати

Незалежно від того, який тип інтегрального підсилювача використовується або наскільки добре він розроблений, можлива поява як парних, так і непарних гармонік на додаток до основного сигналу Ці гармоніки, взаємодіючи з основним сигналом, викликають спотворення (як і у випадку взаємодії будь-яких двох або більше сигналів) Приклад спотворень, що виникають через вплив на сигнал третьої гармоніки, наведено […]

1 k = Х{/ (Х{ + Х2), Тут Х{ – Нормований реактанс мережі до точки PCC, а Х2 – Нормований реактанс системи після точки PCC Можна вивести просту формулу для розрахунку нормованого до одиниці коефіцієнта нелінійних спотворень (КНС) напруги при живленні 6-пульсаційного тиристорного перетворювача Для цього ми використовуємо нормовані реактанс Xt і Х2, А – […]

На рис 434 показана схема гармонійних коливань з мостом Вина і з додатковим каскадом електронної стабілізації амплітуди сигналу замість лампи розжарювання На рис 435 представлені осцилограми сигналів в схемі генератора Осціллофамма А зображує вихідний сигнал, осциллограмма В характеризує рівень його нелінійних спотворень, а осциллограмма С – рівень пульсацій на виході випрямляча, виконаного на ІС LT1055 […]

В даному пристрої гетеродин для прийому передач ЧС вбудований в систему автоматичного керування частотою, що служить для корекції налаштування. При прийомі ЧМ коефіцієнт нелінійних спотворень не перевищує 0,1%.

Нижче представлено пристрій, що працює за багатоканальним принципом з системою автоматичного регулювання на частоті пілот-сигналу.