McGraw-HiII

McGraw-HiII Рис. 32.3 Для схеми, наведеної на рис. 32.3, справедливі наступні співвідношення:

National Semiconductor РМС. 32.28 Для схеми (мал. 32.28) при вказаних номіналах елементів справедливі наступні співвідношення: F o = 1 кГц, Q = 5, коефіцієнт підсилення 1.