На рис. 87 наведена принципова схема простого випробувача транзисторів. Він являє собою несиметричний мультивібратор, зібраний на двох транзисторах різної провідності (п-р-п Т1 і р-п-р Т2), причому один з них свідомо справний, а інший – що перевірявся. Робота мультивібратора перевіряється за допомогою мікротелефону, що підключається до гнізда ТЛФ. Харчується випробувач від одного елемента напругою 1,5 В.

Пробник, схема якого наведена на рис. 14.1, дозволяє відповісти на питання: справний або не справний транзистор. Про справність транзистора свідчить світіння лампочки ELI. Користуються пробником наступним чином: знаючи, що транзистор VT1 свідомо справний, підключивши перевірявся транзистор до пробника і обертаючи вісь резистора R2, домагаються максимального світіння лампочки ELI. Якщо при перевірці декількох транзисторів виявилося, що […]

За допомогою цього пристрою можна швидко перевірити справність напівпровідникового діода і визначити його полярність. На елементах DD1.1 – DD1.3 зібраний генератор прямокутних імпульсів, а на елементі DD1.4-вузол індикації, в якому застосовані світлодіоди HL1 і HL2. Випробовуваний діод підключають до гнізд XS1 і XS2. Якщо діод справний, то буде світитися один з світлодіодів, а от який […]

Простий випробувач транзисторів будь-провідності На рис. 79 приведена принципова схема простого випробувача транзисторів. Він являє собою несиметричний мультівібратор, зібраний на двох транзисторах різної провідності (npn Т1 і pnp Т2), причому один з них свідомо справний, а другий – що перевіряється. Робота мультівібратор перевіряється за допомогою мікротелефонних, що підключається до гнізда ТЛФ. Харчується випробувач від одного […]