Якщо ви використовуєте адаптер змінного струму, то буде потрібно випрямляч і ємнісний фільтр (рис. 1.20). Випрямляч можна зібрати на окремих діодах (наприклад, 1Ν4001) або взяти готовий випрямний блок. Якщо джерело живлення видає струм 500 мА, то діоди повинні бути розраховані, щонайменше, на 1 А. Потрібно врахувати ще одну характеристику діода: максимальне зворотне напруга (Peak Inverse […]

У багатьох сучасних стабілізаторах для поліпшення їх якісних показників використовують операційні підсилювачі, що володіють великим коефіцієнтом посилення і стабільними характеристиками. Однак щодо проста модифікація тради-цонного за схемою транзисторного стабілізатора дозволяє помітно поліпшити його технічні характеристики і уникнути деяких труднощів, що виникають при конструюванні стабілізаторів із застосуванням ОУ (особливо в пристроях з регулюванням вихідної напруги в […]

Типова схема включення мікросхемних стабілізаторів на фіксовану вихідну напругу показана на рис. 2, а і б. Для всіх мікросхем ємність вхідного конденсатора C1 повинна бути не менше 2,2 мкф для керамічних або оксидних танталових і не менш 10 МКФ – для алюмінієвих оксидних конденсаторів, а вихідного конденсатора C2 – не менше 1 і 10 ІКФ […]

В багатьох сучасних стабілізаторах для поліпшення їх якісних показників використовують операційні підсилювачі, що володіють великим коефіцієнтом посилення і стабільними характеристиками. Однак щодо проста модифікація традиційного за схемою транзисторного стабілізатора дозволяє помітно поліпшити його технічні характеристики і уникнути деяких труднощів, що виникають при конструюванні стабілізаторів із застосуванням ОУ (особливо в пристроях з регулюванням вихідної напруги в […]

    Примітка. Зазначене стан ключів відповідає циклу розряду конденсаторів на навантаження в режимі потроєння напруги

Його можна зібрати за схемою, представленою на рис. 2.20. Тут ОУ DA2 виконує функції повторювача напруги, що знімається з движка змінного резистора R2. ОУ харчується нестаб-лізованої напругою, але на його вихідний сигнал це    

Застосування імпульсних стабілізаторів значно підвищує ККД джерела живлення. Мікросхема таймера дозволяє виконати на ній стабілізатор з широтно-імпульсною стабілізацією вихідного напруги. Варіант такої схеми наведений на рис. 5.32 [Л48]. Елементів, показаних на ній пунктиром, в оригіналі немає, але тим не менше їх краще поставити (С2 служить для фільтрації ВЧ-перешкод, a R5 прискорює виключення транзистора ѴТ2). До […]

Хоча заміна лінійних стабілізаторів імпульсними є однією з основних тем цієї книги, з цього не випливає, що лінійні або дисипативні стабілізатори напруги або струму марні. У будь-якому імпульсному джерелі живлення, крім самого простого, Ви завжди знайдете, що лінійні стабілізатори складають важливу частину системи в цілому. Існують такі програми, де лінійний стабілізатор, незважаючи на його низький […]