Мікросхеми імпульсних стабілізаторів напруги містять такі ж основні функціональні блоки, що і раніше розглянуті мікросхеми управління імпульсними джерелами живлення. Відмінність полягає в тому, що замість трансформатора тут використовують індуктивність, а електричний ланцюг зворотного зв’язку по напрузі утворюється не з вторинної обмотки трансформатора, а з резистивного дільника вихідної напруги. Конструктивно цей резистивний дільник може бути виконаний […]

В. Мосягин, м Великий Новгород Розглянуті практичні схеми малопотужних двополярного джерел живлення, виконані на операційних підсилювачах, мікросхемних стабілізаторах напруги і спеціалізованих мікросхемах.

Сучасний інтегральний лінійний стабілізатор напруги – це мікросхема, на вхід якої подається нестабілізована напруга, а на виході формується необхідну стабілізовану напругу. У ідеального стабілізатора значення вихідної напруги не залежить від змін вхідної напруги, струму навантаження, від температури, від часу [19].

Досить висока температурна стабільність джерел опорної напруги забезпечується при одночасному використанні двох МОП-транзисторів – одного з вбудованим каналом (М2), другий – з індукованим (Ml), як показано на рис. 3.13 [114].

Типова схема включення мікросхемних стабілізаторів на фіксовану вихідну напругу показана на рис. 2, а і б. Для всіх мікросхем ємність вхідного конденсатора C1 повинна бути не менше 2,2 мкф для керамічних або оксидних танталових і не менш 10 МКФ – для алюмінієвих оксидних конденсаторів, а вихідного конденсатора C2 – не менше 1 і 10 ІКФ […]

Якщо є стабілізатори позитивного напруги, то за логікою речей повинні бути і стабілізатори негативного напруги. Будуються вони за комплементарним симетричним схемами, тобто з іншою структурою провідності транзисторів і з протилежного полярністю включення діодів, стабілітронів, електролітичних конденсаторів.

Компенсаційні стабілізатори позитивного напруги популярної серії «78хх» були розроблені в 1976 р. на фірмі Texas Instruments. Надалі з’явилися їх модифікації (Табл. 6.3) та аналогічні розробки інших фірм. Вихідні напруги стандартизовані згідно ряду: 1.5; 1.8; 2.5; 2.7; 2.8; 3.0; 3.3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 24 В. Виготівники розрізняються за першими літерами в […]

Застосування імпульсних стабілізаторів значно підвищує ККД джерела живлення. Мікросхема таймера дозволяє виконати на ній стабілізатор з широтно-імпульсною стабілізацією вихідного напруги. Варіант такої схеми наведений на рис. 5.32 [Л48]. Елементів, показаних на ній пунктиром, в оригіналі немає, але тим не менше їх краще поставити (С2 служить для фільтрації ВЧ-перешкод, a R5 прискорює виключення транзистора ѴТ2). До […]

Стабілізатор напруги є важливою ланкою в будь-якому джерелі живлення. Від стійкості та стабільності живлячої напруги багато в чому залежить надійність роботи і довговічність всього пристрої. Для живлення МК зазвичай застосовують стабілізатори двох видів: параметричні на стабілітронах та компенсаційні на інтегральних мікросхемах. Численні різновиди транзисторних стабілізаторів напруги, які публікувалися в 1980-х роках, зараз вже не актуальні. […]

Природна реакція на схему, позбавлену звичних складнощів полягає в тому, що характеристики її повинні бути не кращими. Тим не менш, простота імпульсного стабілізатора, показаного на рис. 17.6, досягнуто не за рахунок основних параметрів джерела. Розгляд принципової схеми ZA/341 показує, що, незважаючи на наявність у цієї ІС тільки трьох висновків, її внутрішня структура аналогічна схемі високоякісного […]