Мікросхема TDA1072 містить генератор стабільного сигналу, який може працювати на частоті між 20 і 50 МГц в залежності від значень індуктивності L і ємності С.

Джерело стабільного струму I мА на польовому транзисторі при використанні стабілітрона LMH3 (рис.) формує стабільний опорна напруга 1,22 В для отримання чети рьох різних високостабільних напруг за допомогою відповідних операцион них підсилювачів з регульованим коефіцієнтом підсилення. Посилення кожного операцион ного підсилювача настроюється своїм потенціометром таким чином, що на виході уста новлюється бажане еталонне напруга в […]

  На транзисторі Q1 виконаний генератор стабільного струму, яким заряджається конденсатор С1, причому швидкість заряду визначається номіналом резистора R1. Високий вхідний опір операційного підсилювача Ulb практично не впливає на роботу генератора стабільного струму і служить буферним каскадом для подачі напруги, що формується на конденсаторі С1, на вхід операційного підсилювача U 1с. Останній включений в режимі […]

ГЕНЕРАТОР стабільного струму Генераторами стабільного струму прийнято називати пристрою. вихідний струм яких практично не залежить від опору навантаження. Він може знайти застосування, напрімер.в омметра з лінійною шкалою.