Елементи, які мають напівпровідниковими властивостями, тобто мають переважно ковалентний тип звязку, утворюють в таблиці Д І Менделєєва компактну групу Знизу і ліворуч з нею межують метали, зверху і праворуч – речовини, у твердому стані є ізоляторами (табл 11)

Структура валентної оболонки – ns2np3 з n = 3 для фосфору, 4 для мишяку, 5 для сурми, 6 для вісмуту Розподіл електронів по осередках валентної оболонки показано на рис 215,а: Основний стан характеризується трьома електронами з неспареними спинами (p3), причому число їх не буде змінюватися навіть при переході одного з s-Електронів на p-Орбіту Таким чином, […]