Іонов В А, Лисенко Р Б, Слободянюк А Л Севастопольський національний технічний університет м Севастополь, 99053, Україна тел: 235168, e-mail: ped@sevgtusebastopolua Анотація – Представлені теоретичне і практичне обгрунтування моніторингу психофізіологічного стану студентів і формування у них мотивації до здорового способу життя

Кочина М Л **, Чумаков В І *, САЙКОВСЬКИЙ Л Ф *, Лад С Н *, Яворський А В **, Ковтун М І *** Харківський національний університет радіоелектроніки г Харків, пр Леніна 14, 61166, Україна тел: 057-7021444, e-mail: m_kochina@yahoocom ** Харківський державний медичний університет м Харків, пр Леніна 4, 61022, Україна тел: 057-7077342, e-mail: m_l

Васильєв А П, Лисенко Р Б, Никифорова М П Севастопольський національний технічний університет м Севастополь, 99053, Україна тел: 235168, e-mail: ped@sevgtusebastopolua Анотація – Розглянуто питання особливостей педагогічного спілкування між студентами і викладачем, теоретично охарактеризований пізнавальний компонент педагогічного спілкування

Кондрашова Л В Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50096, Україна тел: 717025, e-mail: institut@paradisenetua Анотація – Розкрито сутність і основні характеристики творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця, показані різні підходи до вирішення досліджуваної проблеми, обгрунтовано можливості модульноблочного навчання та імітаційно-ігрової технології в розвитку цього складного особистісного утворення у студентів вищої школи

Головко о Н, Печенкина Є В Севастопольський національний технічний університет м Севастополь, Україна, 99053 тел: 235311, e-mail: ped@sevgtusebastopolua Анотація – У роботі представлено педагогічне спрямування професійної підготовки студентів спеціальності «Екологія» Показані роль і місце педагогічної підготовки в теоретичному і практичному плані Висвітлено досвід роботи кафедри прикладної екології та охорони праці Севастопольського національного технічного університету

Аджумерова Л А Кримський інженерно-педагогічний університет м Сімферополь, Україна тел: 717025, e-mail: institut@paradisenetua Анотація – Конкретизовано сутність креативності як механізму становлення творчого потенціалу особистості сучасного фахівця і як показника його професіоналізму розведено поняття «креативність» і «творчий потенціал» особистості, показана їх взаємозвязок і взаємозумовленість обгрунтовано можливості і умови формування креативності студентів у навчальному процесі вищої школи […]

Неграш В Г Севастопольський національний технічний університет Стрілецька балка, Студмістечко СевНТУ, м Севастополь, Україна тел 8-050-631-32-37, e-mail: v_negrash@mailru Анотація – Розглянуто особливості організації виховної роботи в технічному ВНЗ Проаналізовано дані, отримані при соціологічних опитуваннях студентів Севастопольського національного технічного університету, і на їх основі дано рекомендації з побудови системи виховної роботи зі студентами технічного ВНЗ Результати […]

Григоренко Л В Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50086, Україна тел: 715752, e-mail: institut@paradisenetua Анотація – У статті розглядаються особливості освітніх технологій у системі підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів

Слободянюк А. А., Хрустальов А. Ф. Севастопольський національний технічний університет м. Севастополь, Україна Тел.: (0692) 235168; e-mail: ped@sevgtu.sebastopol.ua Анотація – у статті розглядаються способи, форми і методи навчання студентів технічних університетів з дисциплін фізико-математичного циклу, які є одними з базових в процесі формування майбутнього інженера.

Шифрін Я. С. Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків -61166, Україна Тел.: (057) 702-13-93; e-mail: shifrin@kture.kharkov.ua Анотація – Розглядається комплекс питань, що становлять методологічні основи фундаментального інженерної освіти. Наголошується, що ці питання підлягають вирішенню на різних рівнях, починаючи від окремого викладача і до питань, за якими рішення повинні прийматися на державному рівні. Обговорюються ряд положень, пов’язаних […]