A E Belyaev\ N S Boltovets^, V N Ivanov^, V P Kladko\ R V Konakova\ Ya Ya Kudryk\ A V Kuchuk\ O S Lytvyn\ V V Milenin\ Yu N Sveshnikov^ ^ V Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine 41 Nauki Prosp, Kiev, 03028, Ukraine e-mail: konakova@ispkievua, Ph: +(380-44) […]