Схема, наведена на рис. 6.10a, являє собою підсилювач, налаштований на резонансну частоту LC-схеми з активною междуелектродной провідністю, при цьому має місце співвідношення: Рис. 6.10 Ha рис. 6.106 наведена частотна характеристика вказаної схеми для випадку, коли L t = 2,93 мкГн, C t = 9,9 пФ.

  Рис. 8.1 Electonics Now Примітка.

Показана на рис. 15.2 тротуар схема Уітстона зазвичай іспользуегся для вимірювання опору. Резистор R7 попередньо калібрується і забезпечується відповідною шкалою, при егом повинні виконуватися співвідношення:

73 Amateur Radio Today Рис. 4.6 Генератор, схема якого наведена на рис. 4.6, побудований на мікросхемі XR2206 і дозволяє формувати сигнали з тональної частотною модуляцією в діапазоні 1 -3 кГц.

Ha рис. 28.5 наведена схема, в якій чотири ОУ і дільник утворюють чотирьохрівневий компаратор, керуючий чотирма світлодіодами. Резистори Rl і R2 використовуються для зміни вихідної чутливості 250 мВ/свето- діод для включення всіх світлодіодів при рівні сигналу більше 1 В.

Ha рис. 14.9 наведена схема простого індикатора рівня заряду акумуляторної батареї. Для формування діапазону дозволених рівнів напруги рекомендується використовувати стабілітрони.

Друга антена, що розташовується на корпусі автомобіля як можна далі від антени основного обладнання, призначена для прийому другого частотно-мо-дулірованного сигналу. Ha рис. 8.4 наведена спрощена електрична схема системи, що використовується для рознесеного прийому.

Electronics Now

Дана схема (рис. 21.7) застосовується в тих випадках, коли потрібно задавати різні частоти генерації кварцових резонаторів з допомогою сигналів управління постійного струму. Наведені на схемі номінали елементів типові для кварцових резонаторів, розрахованих на діапазон частот 40-60 МГц і використання третього обертони. Обмеження числа кварцових резонаторів пов'язано з кінцевою величиною ємності PIN-діода н недосконалістю друкованого малюнка […]

Підсилювач, схема якого наведена на рис. 11.9, дозволяє генерувати сигнал потужністю 16 Br (середньоквадратичне значення) на навантаженні R 1 опором 4 Ом. Мікросхема LM383 використовується як операцнонною підсилювача.