У роки дитинства електроавтоматики, в минулому столітті вперше виникли зверну т.и е схеми. На згорнутих схемах прагнули зобразити не тільки електричні з’єднання між окремими приладами, але і систему механічних зв’язків усередині кожного приладу. Коли в згорнутої схемою малюють реле, то обов’язково всі його контакти поміщаються поблизу обмотки, а між контактами і обмоткою простягають ще лінію […]

Щоб кожен раз не описувати цоколевку і функції компонентів, що використовуються в схемах справжньої книги, автори присвятили цьому окремий розділ. Таким чином, радіоаматор при необхідності завжди зможе подивитися опис і характеристики компонента або інтегральної схеми, яку він буде застосовувати.

Самий великий клас електротехнічних схем – це принципові схеми. Вони можуть бути то більше, то менше докладними. На деяких принципових схемах вказуються рішуче всі сполучні проводнічкі, всі прилади та контакти. Це повні принципові схеми. Іноді на принципових схемах вказується тільки частина ланцюгів. Для складної установки

На рис 848 наводиться схема, яку пріменяютдля зниження максімальног вихідного струму в схемах, зображених на рис 846 і 847 У пристроях, що використовують батарейное харчування, схеми джерел часто шунтуються конденсаторі \ великої ємності для зменшення перехідних процесів Такі конденсатор * фільтрів при включенні можуть споживати великий струм Наприклад, показання я навантаження ємністю 100 мкФ в […]

У багатьох схемах перетворення частоти використовуються трифазні мостові діодні випрямлячі [6]. Детальний математичний опис цих пристроїв дано в [27]. При моделюванні розглянутих в даній книзі напівпровідникових перетворювачів методом розрахунку складних систем по взаємопов’язаним підсистем доцільно описати діодний випрямляч як елемент складних систем.

При різкому включенні тиристорів утворюються гармоніки, які мають досить велику потужність, які впливають на багато систем. Спектр цих гармонік поширюється до одиниць мегагерц навіть в тому випадку, коли частота перемикань всього лише 60 Гц. Оскільки амплітуди вищих гармонік прагнуть до нуля асимптотично, вони можуть надавати вплив на роботу радіоприймачів і телевізорів. Вимкнення тиристора в схемах […]

У цих схемах застосовано мостове включення ІМС, коли одна мікросхема посилює негативні напівхвилі сигналу, а інша – позитивні. У першому випадку роль фазоінвертора виконує перший ІМС, з виходу якої сигнал подається на вхід другого ІМС. У другій схемі фазоінвертором служить транзистор, з якого протифазні сигнали подаються відразу на обидва підсилювача.

   Резистор (Англ. resistor від лат. Resisto – опираюся)-один з найпоширеніших радіоелементів. Навіть у простому транзисторному приймальнику число резисторів досягає декількох десятків, а в сучасному теле-іізоре їх не менше двох-трьох сотень. Резистори використовують як навантажувальних і струмообмежувальні елементів, дільників напруги, додаткових опорів і шунтів у вимірювальних ланцюгах і т. д.

Кабельний підсилювач для ліній опором 600 Ом може бути зібраний на двох інтегральних схемах – операційних підсилювачах. Як U1A і U1B використані операційні підсилювачі ОР-275 виробництва фірми Analog Devices. Ці мікросхеми відрізняються малим споживанням потужності, низьким коефіцієнтом нелінійних спотворень і високою швидкістю наростання вихідної напруги.

прості в налагодженні, працюють стійко і тому часто використовуються в аматорських приймачах. У схемах на рис. 3-13 гетеродина виконані з індуктивним зворотним зв'язком. Напруга гетеродина на транзисторі Т2 в обох випадках подається в ланцюг емітера транзистора Т1 змішувача. Величина необхідного напруги гетеродина для отримання найбільшого посилення перетворювача встановлюється зміною величини опору R1 а в схемі […]