Поріг обмеження зображеного пристрою 3 мкВ. При вхідній напрузі сигналу, рівному 8 мкВ, відношення сигнал / шум складає 20 дБ.