Стабільний струм операційного підсилювача типу AD506 схеми (рис.) живить стабілізації трон і послідовно з ним включений обмежувальний резистор з опором 5,16 кОм для того, щоб забезпечити оптимальне значення струму через стабілітрон і ис ключить, таким чином, температурний дрейф. Стабілізіруемий операційний підсилювач масштабує напруга стабілітрона у всьому діапазоні. Потенціометр, включений ний в ланцюг регулювання напруги зсуву, […]