Транзистори Q1 і Q2 представленої схеми індикації (рис.) повинні бути парами Дарлінгтона, щоб мати несуттєву навантаження для зовнішнього ланцюга на вході схеми. Без вхідного сигналу струм від 6,3-вольта джерела напруги змінного струму в залеж ності від знака напівхвилі тече або через діод D2 і резистор R2, або через резистор R1 і діод D1 назад у […]