Votoropin S D Joint-Stock Company «Research institute of semiconductor devices» Tomsk, Russia e-mail: votoropin@mail tomsknet ru Abstract-Tbe design simplicity, high sensitivity and low cost of self-oscillating mixer (SOM, autodyne) Gunn diode modules result in their preferable use in widely employed radio devices compared to modules with homodyne circuit designs These advantages of autodyne modules are […]

Давиденко Е А НТУУ «КПП» Інститут телекомунікаційних систем Індустріальний пер2, м Київ, 03056, Україна тел: +380-44-241-76-99, E-mail: helen@itsntu-kpi kievua Анотація – У доповіді проведено порівняльний аналіз існуючих платформ управління навчанням, застосовуваних як для дистанційного, так і для традиційного навчання, з коротким оглядом їх можливостей, переваг і недоліків для виявлення оптимального рішення при виборі платформи

Алексєєв І Є, Воронін В В, Стрельніцкій А Е, Стрельніцкій А А, Цопа А І, Шокало В М Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) Проспект Леніна, 14, м Харків , 61166, Україна Тел: +38 (057) 7021587 e-mail: knure-res @ kharl

Прудиус і Н, Лазько О В, Лазько Л В, Семенов С А Національний університет «Львівська політехніка» Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки вул Ст Бандери, м Львів, 79013, Україна тел: 8032-2728572, e-mail: iprydyus@polynetlvivua lazko_new@yahoocom

Юрченко В Б ^ , Юрченко Е Національний університет Ірландії, Мейнут, Ірландія тел: +353-1-708-3746, E-mail: vyurchenko @ nuimie Інститут радіофізики та електроніки Національної академії наук України вул Академіка Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна тел: +38-0577-203371, E-mail: yurchenk@ireirekhrakovua

Кравчук С. А., Ільченко М. Е., Антоненко Р. А. Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ» Індустріальний пров., 2, 03056, Київ-056, Україна Тел. 241-77-23, 441-16-85, e-mail: sakrav@users.ntu-kpi.kiev.ua Анотація Представлені особливості реалізації радіолінії і стільникової структури телекомунікаційних систем на основі високопіднятих аероплатформ, які потрібні при прогнозуванні зони дії такої системи.

Можаровський О. Н. Науковий центр зв’язку та інформатизації, вул. Московська 45/1, Київ, 01015, Україна тел.: (8044) 2904173; e-mail: ohawk@mail.ru Уривський Л. А. Національний технічний університет України «КПІ», просп. Перемоги 37, Київ, 03056 тел.: (8044) 2489120

KravchukS. A. *, Bulgakov В. M. **, NarytnikT. N. **** Research Institute of Telecommunications, National Technical University of Ukraine ‘Kyiv Polytechnical Institute’ 2   Industrialnyy Provulok, Kyiv, Ukraine, 03056 phone 2417723, 4411685 e-mail: sakrav@users. ntu-kpi. kiev. ua **A. Ya. Usikov Institute of Radiophysics and Electronics, NAS of Ukraine 12 Akademika Proskury St., Kharkiv, Ukraine, 61085 phone […]

Кравчук С.А., Ільченко М.Є. Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ» Індустріальний пров., 2, 03056, Київ-056, Україна Тел. 241-77-23, 441-16-85, e-mail: sakrav@users.ntu-kpi.kiev.ua Анотація Представлені два вітчизняних проекту створення систем фіксованого широкосмугового безпровідного доступу: мікрохвильова телекомунікаційна розподільна система «Кампус-КПІ» та телекомунікаційна система на основі високопіднятих аероплатформ «Небесна Сота».

Шелковніков Б. Н., Шелковніков А. Б., Ільченко М. Е., Колчанов О. В., Емцев П. А., Бондар Д. Б., Глибоке А. А. Національний технічний університет України «КПІ» 4020, пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна факс: 380 (44) 241-7623, e-mail: shelk@ukr.net