Гранична чутливість такого пристрою становить 12 мкВ. При рівні вхідного сигналу, рівному 100 мВ, на виході звуку досягається значення 500 мВ з відношенням сигнал / шум 72 дБ.

Було у мене колись час захоплення тотально прямонакальнимі схемами.Строго кажучи, воно так і не пройшло досі, але прийняло м’яку, компромісну форму, коли я легко уживаються, наприклад, з косвеннонакальним драйвером і прямонакальной вихідний лампою.

У спекотний літній сезон продажу вентиляторів в магазинах істотно зростають. Прості вентилятори, якими наповнений ринок, мають звичайні функції управління (включити / виключити) і кілька швидкостей обертання. Додавши до такого вентилятору просту електричну схему (рис. 1.26), можна керувати його включенням за допомогою сенсора і не піклуватися про вимикання приладу, так як передбачений в схемі таймер автоматично […]

Це пристрій (мал. 61) призначений для калібрування шкал різних радіоприймачів. Воно являє собою генератор з кварцовою стабілізацією частоти на елементах DD1.1 і DD1.2, а також формувач коротких імпульсів на елементах DD1.3, DD1.4. До гнізд XS1, XS2 підключають кварцові резонатори ZQ з власними частотами від 0,1 до 10 МГц.

Механічний контакт цілком може впоратися із завданням управління електричним насосом, що наповнює резервуар з водою. Однак, якщо мова йде про резервуарі з вуглеводнем, щоб уникнути іскріння бажано знайти заміну такого контакту. На рис. 11.13 показано, як можна вирішити цю задачу, використовуючи випромінювання І К діапазону (дані взяті з документації Texas Instruments). Поплавок затемнює один з […]

Б. В. Загвоздкін, В. В. Синьков, В. В. Сошенко Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України 12, вул. Ак. Проскури, Харків, 61085, Україна Тел.: (+38 0572) 448395; e-mail: vas@nord.vostok.net В. Є. Новиков Науково Технічний Центр «ЕФО» НАН України (Харків, Україна)

Інвертор, показаний на рис. 4.5, є автоколивальних, але використовує два трансформатора. Трансформатор в вихідний ланцюга працює в лінійній області, а набагато менший трансформатор у вхідний ланцюга потрапляє в насичення двічі за період. У цій схемі відносно малі втрати на гістерезис і високий к.к.д. Як можна бачити з кривих на рис. 4.6, к.к.д. при повному навантаженні […]

Механічний контакт цілком може впоратися із завданням управління електричним насосом, що наповнює резервуар з водою. Однак, якщо мова йде про резервуарі з вуглеводнем, щоб уникнути іскріння бажано знайти заміну такого контакту. На рис. 11.13 показано, як можна вирішити цю задачу, використовуючи випромінювання І К діапазону (дані взяті з документації Texas Instruments). Поплавок затемнює один з […]

У радіоаматорського практиці широке розповсюдження отримав підсилювач потужності ЗЧ (УМЗЧ), виконаний за симетричною схемою. Комплементарні біполярні транзистори його вхідного каскаду включені за схемою двотактного диференціального підсилювача, а наступного за ним – за схемою з загальним емітером.

МІКРОСХЕМА К174УН4А-СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Мікросхема К174УН4А являє собою підсилювач коливань звукової частоти з вихідною потужністю до 1 Вт. Такі мікросхеми можуть забезпечувати амплітуду струму навантаження до 0,8 А, що і дозволяє будувати на їх основі стабілізатори напруги постійного струму.