На рис. 4.30 представлена ??принципова схема простого перетворювача напруги, що застосовується для живлення газорозрядних індикаторів у цифровому вимірювальному приладі. З його допомогою можна отримати вихідну напругу в межах 150 … 450 В при потужності близько 1 Вт. ККД перетворювача становить приблизно 75%. Працює пристрій наступним чином. Коли транзистор під дією тактових імпульсів, що подаються на […]

Принцип дії Основна перевага кодово-імпульсної модуляції перед імпульсної полягає в істотно більшому числі переданих команд при тій же кількості імпульсів в кодової посилці. Якщо в щойно розглянутому шифратори десятьма імпульсами можна передати лише десять різних команд, то при використанні десятіпозіціонного двійкового коду – 210 = 1024 команди.

Представлена ​​схема служить для одержання електронного ефекту відлуння та відгомону. Може використовуватися в домашній студії звукозапису, для збагачення звучання електронних музичних інструментів. Для побудови приладу використана аналогова лінія затримки MN3207. Вона складається з 1026 транзисторів MOSFET і конденсаторів.

Цей пристрій служить для управління шістьма рефлекторами, що дозволяє отримати ефект обертових рефлекторів, що використовуються на дискотеках. Схема виконана на одній друкованій платі. Складається з генератора тактових імпульсів, побудованого на транзисторах Т1 і Т2, лічильника у схемі Джонсона (US1), а також каскадів виходу з тиристорами Ту 1-Туб. Потенціометр Р1 дозволяє плавно перебудовувати частоту. Транзистор ТЗ […]

Формувачі синусоїдального сигналу Якщо радіоаматорові необхідне джерело синусоїдального сигналу з частотою до 100 кГц, то такий сигнал можна сформувати за допомогою регістра зсуву та фільтра нижчих частот.