Простий модулятор скла викликає вібрацію скла, з різною частотою, тим самим усуваючи основний недолік найпростішого модулятора. Воно виконане на двох цифрових схемах 561 серії. В якості віброперетворювача використовується пьезокерамический перетворювач. Принципова схема пристрою наведена на рис. 6.10.

Тактовий генератор МК можна використовувати для синхронізації роботи інших вузлів системи. Тим самим спрощується схемотехніка, економляться деталі, усуваються перешкоди через биття різних частот. Один загальний генератор в системі – це завжди плюс. Його легше тестувати, ремонтувати, настроювати.

Іноді від задає тактового генератора потрібно більш висока стабільність частоти, ніж це може забезпечити мікросхема таймера. У цьому випадку можна скористатися незвичайною схемою включення, в якій для стабілізації застосований кварцовий резонатор, рис. 5.12 [Л50]. Конденсатор С1 служить для точного підстроювання частоти. Монтаж цієї схеми треба виконувати з висновками у деталей мінімальної довжини.

Робота i ^ S-тригера характеризується наступною таблицею станів: Рис. 3.3. : а – тимчасова діаграма роботи; б – умовне графічне позначення; в – схема з чотирма ЛЕ І – НЕ зом. Якщо D — 1, то при наявності тактового імпульсу на виході DD3 формується сигнал, вид якого показаний на рис. 3.3, тобто Сигнал діє на […]

Тригер типу Г представляє собою пристрій з двома стійкими вихідними станами, зміною яких управляють тільки по одному входу Г (рис. 3.4,6). Подача імпульсу на цей вхід завжди призводить до зміни стану тригера. На виході Q виникає рівень напруги, колишній на Q, і навпаки.

Захист від Лазерного (оптичного) методу отримання інформації # 2   Цей пристрій викликає вібрацію скла з різною частотою, тим самим усуваючи основний недолік найпростішого модулятора. Воно виконане на двох цифрових схемах 561 серії. Як віброперетворювача використовується пьезокерамический перетворювач. Принципова схема пристрою приведена на рис. 15.