Напівпровідниковий перемикач “прийом-передача” (рис.) працює при дуже високих швидкостях телеграфного ключа і потужності передавача до 100 Вт під час перемикання антени від приймача до передавача. У схемі використовуються PIN-діоди UM4004 (регульовані резистивні ВЧ-діоди), у жоторих є втрати сигналу 0,2 дБ в прямому напрямку і 30 дБ затухання в зворотному напрямку. Під час передачі через діод […]

Для прийому телеграфних (CW) односмугових (SSB) сигналів радіоаматори зазвичай іспользуюгг в радіоприймальних пристроях змішувачі, що працюють спільно з генераторами, які за традицією називають телеграфними. Такі гетеродина, як правило, працюють у діапазоні проміжних частот і повинні бигь досить простими.

Література: [Л.3], стр. 83-84 У зв’язку з розвитком систем передачі цифрових повідомлень виникла необхідність вивчення дискретних випадкових процесів. Нижче будуть розглянуті два види таких процесів, а саме випадковий і синхронний телеграфні сигнали.

         Серед радіоаматорів знаходиться все більше прихильників працювати на QRP (потужністю до 10 Вт) і QRPP (до 1 Вт) апаратурі. При цьому йде процес не тільки вдосконалення методів роботи в ефірі, а й створення найпростіших за конструкцією, але достатньо надійних для зв'язку трансіверов. На рис. 2 наведена схема найпростішого телеграфного QRPP-трансивера для роботи на […]